Onderzoek naar psychodiagnostiek en testgebruik in Vlaanderen.
Doel en methodologie van het onderzoek

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Belgische Federatie van Psychologen - Sectie Psychodiagnostiek (BFP), de Europese Federatie van Psychologen Associaties - Board of Assessment (EFPA), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen - Divisie Psychodiagnostiek (VVKP) en het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD).


Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt het gebruik van en attitudes tegenover testgebruik en psychodiagnostiek in het algemeen in kaart gebracht. Anderzijds wordt een inventarisatie gemaakt van de meest gebruikte psychodiagnostische testen en vragenlijsten in Vlaanderen.


De vragen nemen, afhankelijk of u al dan niet (intensief) aan psychodiagnostiek doet, gemiddeld 30 minuten in beslag. Ook indien u niet aan diagnostiek doet, hopen we dat u de vragen omtrent het gebruik van en attitudes tegenover psychodiagnostiek invult.


Klik hier om de vragenlijst in te vullen.