0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Onderzoek: Kindermishandeling, kindonthullingen, en psychosomatische klachten (SOLK) bij kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar

Beste deelnemer,

Bedankt voor uw interesse om deel te nemen aan deze online survey.

Deze survey heeft tot doel om inzicht te krijgen in de mate waarin hulpverleners in de begeleidingspraktijk geconfronteerd worden met bepaalde vormen van kindermishandeling en/of onthullingen omtrent kindermishandeling, al dan niet gepaard gaande met psychosomatische klachten bij kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar.

De survey bestaat uit gesloten en open vragen. Op het einde van elke antwoordcategorie met 'gesloten vragen', zullen 'open vragen' verschijnen. Bij deze 'open vragen' willen we u vrijblijvend de ruimte bieden om bepaalde antwoorden concreter toe te lichten, om dieper in te gaan op bepaalde ervaringen tijdens therapie/begeleiding, of noden die u heeft als hulpverlener, of om aanbevelingen te formuleren naar praktijk en/of beleid rond wat u mist of zou kunnen helpen om met concrete casussen rond kindermishandeling om te gaan.

Het invullen van de survey duurt ongeveer 15 minuten. U kan de voortgang van de bevraging opvolgen via de balk bovenaan. Gelieve alle vragen te beantwoorden en de survey in één keer in te vullen. Tijdens het invullen van de survey is het steeds mogelijk om terug te gaan naar een 'vorige' pagina en antwoorden te wijzigen.

Tip om over te gaan naar volgende vraag: gelieve steeds voldoende naar onder te scrollen om op de knop 'volgende' te klikken; deze knop verschijnt rechts onderaan de pagina, maar is niet steeds goed zichtbaar.

Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig en anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld, behalve contactgegevens (het e-mailadres) van personen die willen meewerken aan het tweede deel van het onderzoek (de interviews). Indien u een e-mailadres opgeeft, zal dit volledig losgekoppeld worden van de antwoorden op de survey. Bijgevolg zal geen enkele informatie terug te leiden zijn naar u als individu.

Alvast bedankt voor uw tijd.

Het onderzoeksteam

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.