U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Het psychosociaal welzijn en het hulpzoekend gedrag van volwassen personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen

Ten eerste willen we je bedanken voor jouw interesse in deze studie naar het psychosociaal welzijn en hulpzoekend gedrag van volwassen personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen, zijnde minderjarigen tot de leeftijd van 16 jaar.

In Nederland zei 1 à 3% van de volwassen mannen seksuele gevoelens voor minderjarigen ervaren; over vrouwen zijn weinig cijfers bekend. Door het taboe rond dit onderwerp, kunnen personen die dergelijke gevoelens ervaren zelden bij anderen terecht met hun vragen en/of bezorgdheden. Velen zullen deze gevoelens dan ook voor zich houden, ook al hebben ze nood aan een luisterend oor, (professionele) ondersteuning of (professioneel) advies. 

Universiteit Gent (België) organiseert in samenwerking met Stop it Now! Nederland, Stop it Now! Vlaanderen en het UFC een studie naar het hulpzoekend gedrag bij personen die zelf seksuele gevoelens voor minderjarigen ervaren. 

Doel van het onderzoek

Met deze studie willen we de zoektocht naar gepaste en efficiënte hulp voor personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen vergemakkelijken. Om dit mogelijk te maken, willen we nagaan of (1) deze personen nood hebben aan hulp en (2) wat hun ervaringen met eerdere zoektochten naar zowel professionele als niet-professionele hulp zijn. Met deze inzichten wensen we hulpverleners en beleidsmakers de nodige informatie te kunnen bezorgen, zodat het hulpaanbod voor personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen én voor hun naasten verder geoptimaliseerd zou kunnen worden.

De enquête

De enquête bestaat uit 7 korte vragenlijsten. Deelname aan de enquête duurt ongeveer 15 minuten. 

We zijn ons er van bewust dat de enquête naar soms persoonlijke en mogelijk gevoelige onderwerpen peilt. Het is dan ook belangrijk om te melden dat deelname aan deze enquête geheel anoniem en vrijblijvend is. Je kunt op ieder moment jouw deelname stopzetten door de enquête af te sluiten. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd. De verzamelde gegevens zullen ook op groepsniveau geanalyseerd en gepubliceerd worden, waardoor de studieresultaten niet naar jou herleidbaar zijn.

Hulp nodig?

Indien je tijdens of na afloop van de vragenlijst vragen of bezorgdheden hebt rond jouw psychosociaal welzijn, dan kun je contact opnemen met Stop it Now! Nederland via de anonieme hulplijn 0800-266 64 36 of via het contactformulier op de website www.stopitnow.nl. Daarnaast kun je te allen tijde terecht bij de luisterlijn (Sensoor) via telefoonnummer 0900-0767. Aan het einde van de enquête worden contactgegevens van verschillende diensten nog eens aangeboden. 

Mocht je vragen of opmerkingen met betrekking tot het onderzoek hebben, dan kun je de onderzoekscoördinator, Prof. Dr. Kasia Uzieblo, via het volgende e-mailadres contacteren: kasia.uzieblo@ugent.be. 

Resultaten

Indien je op de hoogte wenst te blijven van de algemene resultaten van dit onderzoek, dan mag je de onderzoekscoördinator hiervoor contacteren of kan je deze bevindingen na afloop van de studie op de volgende website raadplegen: www.stopitnow.nl

Let wel: er worden in geen geval individuele resultaten gegeven, aangezien de gegevens anoniem en op groepsniveau verwerkt worden.

We danken je alvast voor jouw deelname!

Prof. Dr. Kasia Uzieblo

Mede namens alle onderzoekspartners

Er zijn 45 vragen in deze enquête.